บายศรีสู่ขวัญ น้องปี 1 สาขาสถิติประยุกต์ ปี 55 

วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 8.00 -16.00 ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1

กิจกรรมรับน้องสาขาสถิติประยุกต์ ปี 56ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์ ปี 56

05. 2018